петък, 17 януари 2014 г.

На добрите думи, в правилния ред

Някой вече е казал най-хубавите думи.
Аз мога да ти дам своите, по-прости,
не до там премислени.
Някой вече ти е казал най-хубавите думи.
От мен - нещо като словесен пост,
за да се пречистя мислено.
Някой скоро ще каже най-хубавите думи.
Моите адресирам до себе си,
събирам си всичко написано.
Някой сега пише най-хубавите думи.
А при мен се получава някак...
По-скоро безсмислено.

Няма коментари: